Dostupné kurzy

The Course is aimed to provide students with basic knowledge on Law as a normative system of behaviour. The course shall be held as interactive with the full participation of students on each topic. As the course is held in English it shall be more general and comparative then directed only to Czech Legal system.  However the Czech legal system will be taught in outlines.

Students will be required to prepare themselves for each session by reading selected texts and preparation of answers on questions submitted for each session. List of the text will be available in the library and on the web page www.vyukaprava.cz.

Assignments as well other information will be published on www.vyukaprava.cz, where students are required to register.


The Course shall provide students with an elementary knowledge of the Law of the European Union and fulfil by that their general knowledge on EU that they have acquired in the previous course of the BC. programme. The course expects students to know the history, development and institutional system of the EU and will be focused solely on the legal matters.The Course shall enlarge the legal knowledge and skills with the special task to International Law. The course shall be held as interactive with the full participation of students on each topic. In within the course shall be the major international institutions of judicial nature to be touched as well as domestic practice in selected states in the application of International Law by domestic courts.


Cílem předmětu je zprostředkovat studentům znalosti z oblasti islámského práva a práva muslimských a islámských zemí. Jednotlivé přednášky se zaměří na několik tematických oblastí či bloků (úvod, státní úřady, soudy a role učenců, vývoj státu a práva od 19. století, vybrané otázky práva), kdy k jednotlivým tématům bude přistupováno z pohledu historického, teoretického, ale i praktického. V rámci prvních přednášek se studenti seznámí především s formováním islámského práva (právní školy, idžtihád, zásada taqlídu) a některými současnými přístupy k jeho interpretaci včetně těch, které nabízejí řešení aktuálních společenských a právních otázek. Druhý blok bude věnován vybraným úřadům spojeným s výkonem státní moci, zrodu a vývoj soudních soustav, roli učenců ve společnosti a při vydávání fatew.  Ústředním tématem závěrečných dvou bloků přednášek budou vybrané právní otázky, především práva rodinného, v základech i dědického a nadačního. Bude předestřena  i role šarí´y v ústavách a změny v právu muslimských zemí od 19. století. Velké změny přináší především 20. století, kdy země přijímaly své první ústavy a nejrůznější zákoníky, jež byly více či méně inspirované islámským právem. Posuny v právní regulaci, častokráte vyžádané společenskými změnami, budou demonstrovány na konkrétních příkladech. Studenti tak po absolvování předmětu získají ucelenější obraz o působení šarí´y ve společnosti a právních vztazích v minulosti a dnes.