Vítejte na vyukaprava.cz, 

stránkách na podporu výuky vybraných předmětů vyučovaných na níže uvedených školách. Pokud se chcete zapsat do některého kurzu, tak si nejdřív musíte vytvořit uživatelský účet. Poté se přihlásíte do systému pod svým jménem a vyberete si kurz dle své školy a semestru.

Welcome to vyukaprava.cz. This webpage is made as supplementary support to courses thought on schools listed below. If you want to register yourself to a course, you should create your user account first. Only then login to the system and choose your course and click on icon subscribe.


    Dostupné kurzy

    The Course shall provide students with an elementary knowledge of the Law of the European Union and fulfil by that their general knowledge on EU that they have acquired in the previous course of the BC. programme. The course expects students to know the history, development and institutional system of the EU and will be focused solely on the legal matters.    Cílem předmětu je zprostředkovat studentům znalosti z oblasti islámského práva a práva muslimských a islámských zemí. Jednotlivé přednášky se zaměří na několik tematických oblastí či bloků (úvod, státní úřady, soudy a role učenců, vývoj státu a práva od 19. století, vybrané otázky práva), kdy k jednotlivým tématům bude přistupováno z pohledu historického, teoretického, ale i praktického. V rámci prvních přednášek se studenti seznámí především s formováním islámského práva (právní školy, idžtihád, zásada taqlídu) a některými současnými přístupy k jeho interpretaci včetně těch, které nabízejí řešení aktuálních společenských a právních otázek. Druhý blok bude věnován vybraným úřadům spojeným s výkonem státní moci, zrodu a vývoj soudních soustav, roli učenců ve společnosti a při vydávání fatew.  Ústředním tématem závěrečných dvou bloků přednášek budou vybrané právní otázky, především práva rodinného, v základech i dědického a nadačního. Bude předestřena  i role šarí´y v ústavách a změny v právu muslimských zemí od 19. století. Velké změny přináší především 20. století, kdy země přijímaly své první ústavy a nejrůznější zákoníky, jež byly více či méně inspirované islámským právem. Posuny v právní regulaci, častokráte vyžádané společenskými změnami, budou demonstrovány na konkrétních příkladech. Studenti tak po absolvování předmětu získají ucelenější obraz o působení šarí´y ve společnosti a právních vztazích v minulosti a dnes.